Bra om diabetes.
Diabeteshandboken.
Uppdaterad,aktuella länkar mm.


Amerikansk sida.
Medscape.
Bra och uppdaterad.


SLL
Viss.
Stockholms primärvårds rek.


Läkemedel.
FASS.
Läkemedelsinformation.


Internetmedicin
Internetmedicin.
Bra källa. Diagnoskoder bla.

JANUS
Graviditet och läkemedel
Stockholms län.

Läkemedelsmyndighet.
FDA.
Intressant sida.


Sjukdomsläget i världen.
CDC.

Central Disease Control.

Läkemedelsverket.
Terapirek.
Att följa.

Medscape
Oral cancer
Nytt och Nytt!

Reseprofylax
Vacciner inför resan.Socialstyrelsen.
Ovanliga sjukdomar.
När det inte är det vanliga.

Corona
Följa spridningen
Länk som visar antal i Sverige och världen.

FHM
Statistik