kenmed.com
Diabetes
Diabeteshandboken
Bra och aktuellt om diabetes.

Stockholms rek
VISS
Bra för allmänmedicin

Amerikansk sida
Medscape
Bra uppdaterad sida.

Läkemedel
FASS
Aktuella läkemedel.

Terapirek
Läkemedelsverket
Behandlingsriktlinjer

Smittsamma sjd
Folkhälsomyndigheten
Corona och andra smittor.

EKG-boken
EKG.nu
En bra nätbaserad bok om ekg.

'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>
Socialstyrelsen
Ovanliga sjukdomar.
Div info.

Graviditet
Infpreg
Läkemedel och graviditet

USA
CDC
Smittskyddet i USA.

Läkemedel USA
FDA
Läkemedelsmyndighet USA

Terapier
Internetmedicin
Bra innehåll för allmänmedicinska frågor.

Praktiska tips
Läkemedelsinstruktioner
Hur att ta läkemedel.

Artiklar
Läkartidningen
Aktuella saker.

Ämnesomsättningen
Tyreoidea
Sida om tyreoideapåverkan.

EU/EES
ECDC
Europasiffror Corona.

tst