Metformin
Inga kardiella sjd.
Börja med metformin och trappa upp till målvärde nås. Sällan mer än 2 gram. Ej till leversjuka, KOL, svår hjärtsvikt.
Svårt njursjuka ej lämpligt.

Svenska rek.
DPP4-hämmare
Fördröjer nedbrytning av GLP1-hämmare
Inkretiner i tunntarmen som stimulerar frisättning av insulin och hämmar fri-
sättningen av glucagon.

Read More
GLP1-agonister
Långverkande
Påverkar mättnadskänslan, ventrikeltömning långsam

Read More